nadat de betaling binnen is. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij u dat meteen laten weten. ServiceCenterTexel.nl vermeldt hierbij ook hoelang de verwachte levertijd bedraagt. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder kosten de bestelling annuleren. 2. De door ServiceCenterTexel.nl opgegeven leveringstermijn is geldend voor de op dat moment geldende omstandigheden en de voorraadgegevens, welke door de leveranciers van ServiceCenterTexel.nl zijn verstrekt. 3. ServiceCenterTexel.nl hanteert een maximale levertijd van 30 dagen. Wanneer de leveringstermiijn van 30 dagen niet gehaald kan worden, wordt de consument hier direct van op de hoogte gebracht. De consument heeft het recht om de overeekomst te ontbinden, wanneer deze zich hier niet in kan vinden. Dit kan middels een e-mail, telefoontje of fax gebeuren. Wanneer de consument akkoord gaat met de dan opgegeven levertijd, is de overeenkomst niet meer te ontbinden. 4. Wanneer de postbode u bij aflevering van de bestelling niet thuis aantreft, krijgt u een briefje in uw brievenbus wanneer het artikel nogmaals wordt aangeboden. Wanneer u dan ook niet thuis bent, kunt u het zelf ophalen bij het postkantoor. Bij aflevering door een transportbedrijf, wordt er vooraf een afleverdag met u afgesproken. Als u onverhoopt toch niet thuis bent, zullen wij nogmaals een afspraak met u maken. De extra gemaakte kosten voor opslag en/of vervoer moeten wij dan echter wel aan u doorberekenen. ServiceCenterTexel.nl neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact met u op voor een nieuwe afspraak. Annuleren U heeft altijd het recht om binnen 7 dagen, na plaatsing van de order, de overeenkomst tussen u en ServiceCenterTexel.nl te ontbinden, zonder opgave van redenen. U moet deze annulering via e-mail of fax doorgeven. Denk er aan dat u dit binnen 7 dagen doet! Heeft u het artikel inmiddels al ontvangen, dan dient u er zelf zorg voor te dragen dat het product (ongeopend) op het door ServiceCenterTexel.nl opgegeven adres retour komt. De kosten voor frankeren, verzekeren en retourzending dient u voor uw eigen rekening te nemen. Om het retourgezonden product in ontvangst te kunnen nemen en over te gaan tot creditering, moet het product 100% verkoopwaardig zijn en in ongeschonden toestand aangeboden worden. Verder dienen alle originele documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal bijgevoegd te worden bij de retourzending. Het artikel mag dus ook nog niet uitgepakt zijn! Na ontvangst en goedkeuring worden binnen 14 dagen, na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetaald. Garantie Alle producten worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Dit is minimaal een jaar! Voor service, garantie, technisch advies en onderdelen kunt u bellen naar ons telefoonnummer. Vergeet u niet dit ook even te melden bij ServiceCenterTexel.nl, via e-mail? Zo kunnen wij het verloop van de afhandeling volgen en zonodig actie ondernemen richting leverancier of fabrikant, wanneer het bijvoorbeeld niet goed gaat of te lang duurt. De garantie is alleen geldig wanneer dit fabricage- en/of materiaalfouten betreft. Indien het product dit toelaat, zulllen wij u op onze kosten een vervangend onderdeel toesturen. Bij producten of garantiegevallen waarbij dit niet opgaat, overlegt ServiceCenterTexel.nl met u hoe en wanneer het product kan worden opgehaald (dit vanaf buiten Texel). Een product dat gerepareerd moet worden, kunt u deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar ServiceCenterTexel.nl verzenden (dit vanaf buiten Texel). Alvorens het te versturen dient u ons hiervan op de hoogte te stellen! Wanneer deze reparatie onder de garantiebepalingen valt, sturen wij uw product na reparatie zonder bijkomende kosten terug. Wanneer uw product kapot gaat buiten de garantieperiode, kunnen wij voor u, in overleg, een passende oplossing zoeken. Op Texel rijd onze eigen servicemonteur. Voor garantieafhandelingen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Respect voor uw persoonlijke gegevens 1. ServiceCenterTexel.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door ServiceCenterTexel.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument (u) is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NOOIT aan derden verstrekt worden. 2. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument (u) invult in het formulier wanneer er een product bestelt wordt. Wanneer u (de consument) heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen bij ServiceCenterTexel.nl verleent u uitdrukkelijke toestemming aan ServiceCenterTexel.nl voor het doen van aan u (de consument) persoonlijk gerichte aanbiedingen. 3. Indien u (de consument) geen prijs stelt op het door of namens ServiceCenterTexel.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u (de consument) dit schriftelijk aan ServiceCenterTexel.nl laten weten. ServiceCenterTexel.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens dan onmiddelijk (doen) stopzetten. 4. U (de consument) kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan ServiceCenterTexel.nl te richten. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij ServiceCenterTexel.nl aanwezige persoonsgegevens. Betalingen Bij ServiceCenterTexel.nl is een manier van betaling mogelijk: Overmaken Vooraf overmaken op bankrekeing 36.25.13.538 Rabo Texel. Vooruit betalen is verreweg de snelste en veiligste manier. Vergeet niet uw naam en adress bij de betaling te vermelden! Na ontvangst van uw betaling gaat ServiceCenterTexel.nl zo spoedig mogelijk over tot verzending van uw bestelling. Verzendkosten Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en de eventuele verwijderingsbijdrage.Op Texel leveren wij niet franco, voor de rest van Nederland berekenen wij het geldige TPG Post cq DHL tarief. Verwijderingsbijdrage Bij aankoop van apparaten zoals wasmachines en televiesietoestellen wordt van u sinds 1 januari 1999 een verwijderingsbijdrage gevraagd. Sinds 1 april 2000 zijn er enkele productgroepen bijgekomen, waarvoor deze bijdrage eveneens betaald moeten worden. Een overzicht staat in ons menu. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer van de Nederlandse Vereniging verwijdering Metalelektro Producten (NVMP). Dit nummer is: 0800 0242002. Of raadpleeg de website van NVMP: http://www.NVMP.nl Klachten Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen serieus door ServiceCenterTexel.nl in behandeling worden genomen. U dient een klacht kenbar te maken via e-mail, fax of brief. ServiceCenterTexel.nl zal binnen tien werkbare dagen de klacht tot U tevredenheid proberen op te lossen, en U hierover schriftelijk (via e-mail, fax, of brief ) berichten. Als het produkt ondeugdelijk wordt geacht in de zin van art. 7:17 en 18 BW, heeft U het recht uw geld terug te vragen aan de leverancier. Consumentenafdeling van ServiceCenterTexel.nl Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Service Center Texel, Hoofdweg 55, 1795 JB De Cocksdorp E-mail: ServiceCenter@Texel.com Help Desk en klantenservice zijn bereikbaar: Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 0 222 311 777 Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur Zon- en feestdagen gesloten ! Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen Op alle overeenkomsten met ServiceCenterTexel.nl gesloten, is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen U en ServiceCenterTexel.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen U en ServiceCenterTexel.nl, kunt U ServiceCenterTexel.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt."> nadat de betaling binnen is. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij u dat meteen laten weten. ServiceCenterTexel.nl vermeldt hierbij ook hoelang de verwachte levertijd bedraagt. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder kosten de bestelling annuleren. 2. De door ServiceCenterTexel.nl opgegeven leveringstermijn is geldend voor de op dat moment geldende omstandigheden en de voorraadgegevens, welke door de leveranciers van ServiceCenterTexel.nl zijn verstrekt. 3. ServiceCenterTexel.nl hanteert een maximale levertijd van 30 dagen. Wanneer de leveringstermiijn van 30 dagen niet gehaald kan worden, wordt de consument hier direct van op de hoogte gebracht. De consument heeft het recht om de overeekomst te ontbinden, wanneer deze zich hier niet in kan vinden. Dit kan middels een e-mail, telefoontje of fax gebeuren. Wanneer de consument akkoord gaat met de dan opgegeven levertijd, is de overeenkomst niet meer te ontbinden. 4. Wanneer de postbode u bij aflevering van de bestelling niet thuis aantreft, krijgt u een briefje in uw brievenbus wanneer het artikel nogmaals wordt aangeboden. Wanneer u dan ook niet thuis bent, kunt u het zelf ophalen bij het postkantoor. Bij aflevering door een transportbedrijf, wordt er vooraf een afleverdag met u afgesproken. Als u onverhoopt toch niet thuis bent, zullen wij nogmaals een afspraak met u maken. De extra gemaakte kosten voor opslag en/of vervoer moeten wij dan echter wel aan u doorberekenen. ServiceCenterTexel.nl neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact met u op voor een nieuwe afspraak. Annuleren U heeft altijd het recht om binnen 7 dagen, na plaatsing van de order, de overeenkomst tussen u en ServiceCenterTexel.nl te ontbinden, zonder opgave van redenen. U moet deze annulering via e-mail of fax doorgeven. Denk er aan dat u dit binnen 7 dagen doet! Heeft u het artikel inmiddels al ontvangen, dan dient u er zelf zorg voor te dragen dat het product (ongeopend) op het door ServiceCenterTexel.nl opgegeven adres retour komt. De kosten voor frankeren, verzekeren en retourzending dient u voor uw eigen rekening te nemen. Om het retourgezonden product in ontvangst te kunnen nemen en over te gaan tot creditering, moet het product 100% verkoopwaardig zijn en in ongeschonden toestand aangeboden worden. Verder dienen alle originele documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal bijgevoegd te worden bij de retourzending. Het artikel mag dus ook nog niet uitgepakt zijn! Na ontvangst en goedkeuring worden binnen 14 dagen, na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetaald. Garantie Alle producten worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Dit is minimaal een jaar! Voor service, garantie, technisch advies en onderdelen kunt u bellen naar ons telefoonnummer. Vergeet u niet dit ook even te melden bij ServiceCenterTexel.nl, via e-mail? Zo kunnen wij het verloop van de afhandeling volgen en zonodig actie ondernemen richting leverancier of fabrikant, wanneer het bijvoorbeeld niet goed gaat of te lang duurt. De garantie is alleen geldig wanneer dit fabricage- en/of materiaalfouten betreft. Indien het product dit toelaat, zulllen wij u op onze kosten een vervangend onderdeel toesturen. Bij producten of garantiegevallen waarbij dit niet opgaat, overlegt ServiceCenterTexel.nl met u hoe en wanneer het product kan worden opgehaald (dit vanaf buiten Texel). Een product dat gerepareerd moet worden, kunt u deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar ServiceCenterTexel.nl verzenden (dit vanaf buiten Texel). Alvorens het te versturen dient u ons hiervan op de hoogte te stellen! Wanneer deze reparatie onder de garantiebepalingen valt, sturen wij uw product na reparatie zonder bijkomende kosten terug. Wanneer uw product kapot gaat buiten de garantieperiode, kunnen wij voor u, in overleg, een passende oplossing zoeken. Op Texel rijd onze eigen servicemonteur. Voor garantieafhandelingen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Respect voor uw persoonlijke gegevens 1. ServiceCenterTexel.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door ServiceCenterTexel.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument (u) is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NOOIT aan derden verstrekt worden. 2. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument (u) invult in het formulier wanneer er een product bestelt wordt. Wanneer u (de consument) heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen bij ServiceCenterTexel.nl verleent u uitdrukkelijke toestemming aan ServiceCenterTexel.nl voor het doen van aan u (de consument) persoonlijk gerichte aanbiedingen. 3. Indien u (de consument) geen prijs stelt op het door of namens ServiceCenterTexel.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u (de consument) dit schriftelijk aan ServiceCenterTexel.nl laten weten. ServiceCenterTexel.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens dan onmiddelijk (doen) stopzetten. 4. U (de consument) kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan ServiceCenterTexel.nl te richten. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij ServiceCenterTexel.nl aanwezige persoonsgegevens. Betalingen Bij ServiceCenterTexel.nl is een manier van betaling mogelijk: Overmaken Vooraf overmaken op bankrekeing 36.25.13.538 Rabo Texel. Vooruit betalen is verreweg de snelste en veiligste manier. Vergeet niet uw naam en adress bij de betaling te vermelden! Na ontvangst van uw betaling gaat ServiceCenterTexel.nl zo spoedig mogelijk over tot verzending van uw bestelling. Verzendkosten Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en de eventuele verwijderingsbijdrage.Op Texel leveren wij niet franco, voor de rest van Nederland berekenen wij het geldige TPG Post cq DHL tarief. Verwijderingsbijdrage Bij aankoop van apparaten zoals wasmachines en televiesietoestellen wordt van u sinds 1 januari 1999 een verwijderingsbijdrage gevraagd. Sinds 1 april 2000 zijn er enkele productgroepen bijgekomen, waarvoor deze bijdrage eveneens betaald moeten worden. Een overzicht staat in ons menu. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer van de Nederlandse Vereniging verwijdering Metalelektro Producten (NVMP). Dit nummer is: 0800 0242002. Of raadpleeg de website van NVMP: http://www.NVMP.nl Klachten Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen serieus door ServiceCenterTexel.nl in behandeling worden genomen. U dient een klacht kenbar te maken via e-mail, fax of brief. ServiceCenterTexel.nl zal binnen tien werkbare dagen de klacht tot U tevredenheid proberen op te lossen, en U hierover schriftelijk (via e-mail, fax, of brief ) berichten. Als het produkt ondeugdelijk wordt geacht in de zin van art. 7:17 en 18 BW, heeft U het recht uw geld terug te vragen aan de leverancier. Consumentenafdeling van ServiceCenterTexel.nl Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Service Center Texel, Hoofdweg 55, 1795 JB De Cocksdorp E-mail: ServiceCenter@Texel.com Help Desk en klantenservice zijn bereikbaar: Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 0 222 311 777 Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur Zon- en feestdagen gesloten ! Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen Op alle overeenkomsten met ServiceCenterTexel.nl gesloten, is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen U en ServiceCenterTexel.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen U en ServiceCenterTexel.nl, kunt U ServiceCenterTexel.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.">
 

        

           

Laagwaalderweg 39 1793 ED De Waal ++31 (0) 222 322 344

            

        
 
 
Accessoires
Samsung
Sony
Audio
Dali
Denon
Jamo
JVC
LG
NAD
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Q-Media
Samsung
Sharp
Sony
Audio/Video Meubelen
Aldenkamp A-Series
Aldenkamp Q-Series
Aldenkamp S-Series
Aldenkamp PLG-Series
SY360 Vloerstandaard
Dagetti
Munari
Babyfoon
Beamer
JVC
Sharp
Bierkoeler
Blu-ray Disc Player
LG
NAD
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sony
Blu-ray Recorder
Samsung
Camcorder
JVC
Panasonic
Sony
Camera Digitaal
Canon EOS
Panasonic
Sony
Car Audio
JVC
Kenwood
Pioneer
CD Player
Denon
NAD
Onkyo
Pioneer
CD-Wisselaar
Onkyo
Computer
Asus
Samsung
CI+ Module
Digitale Radio DAB
Car Stereo
Radio
Digitale Kabelontvanger
Humax
Samsung
Digitale TV ontvangst
Digitale Kabeltuner
KPN Digitenne
Satelliet
Digitenne
KPN Digitenne
DJ Gear
DJ PU
DJ CD Media Players
DJ Mixer
DJ Controller
DVD
DVD Player
DVD Player Portable
DVD Recorder
DVD/HD Recorder
DVD Portable
Panasonic
Philips
Sony
In Car Entertainment
DVD Recorder
Aristona
Pioneer
Samsung
Sony
Mobiele Telefonie
Gewone GSM
Smartphone
Home Products
Aardappelschrapper
Beertap
Body Care
Hot Drink Maker
Koffiezetter
Magnetron
Stofzuiger
Strijkmachine
Waterkoker
Hoofdtelefoon
Philips
Sennheiser
Sony
Internet Radio
Philips
Pioneer
KPN Digitenne
LCD Monitor Beugel
Newstar
Magnetron
Samsung
Sharp
MP3
SONY
Navigatie
Kenwood
TomTom
Platenspeler (PU)
Pioneer
Onkyo
Q-Media
Sony
Satelliet TV
Dish
Decoder Digitaal
Ontvanger Mobiel
PVR Digitaal
Scanner
Bearcat-Uniden
Scheerapparaat
Braun
Philips
Senseo
SenseoŽ Classic
SenseoŽ Latte Duo
SenseoŽ Quadrante
SenseoŽ Sarista
SenseoŽ UP
Solarium
Halfbody solarium
Stofzuiger
Robot Stofzuiger
Sledestofzuiger
Steelstofzuiger
Tablets
Samsung
Televisie LED
Lenco
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
TV Beugels Newstar
LCD Beugel
Plafondmontage
Plasma Meubel
Plasma Beugel
TV Beugels Vogel´s
LCD/Plasma Vloerstand
LCD/Plasma Wandsteun
TV-Beugel
TV-Plafondsteunen
Video Projector
JVC
Sharp
Video Recorder
Wellness
Bruiningsapparatuur
Energylight
Epilator
Infrarood
Krulset
Wake-up Light
Wereld Ontvanger
Grundig
Sangean
Sony
Wijnbewaarkast
Liebherr
Witgoed Inbouw
AEG
Bosch
Liebherr
Miele
Witgoed Vrijstaand
Centrifuge
Diepvriezer
Koelkast
Koelkast Side-by-Side
Stoomoven
Strijkmachine
Vaatwasser
Was/Droogautomaat
Wasdroger
Wasmachine
Wijnbewaarkast
Onderdelen & Reparatie
Radio / TV
Witgoed
Accessoires
Customer Information
Algemene Verkoopvoorwaarden
Extra Garantie
Copyright
Disclaimer
 
Stiehl Group
Contactpersonen
KvK
Bedrijfsinfo
 
--> Categorie: Algemene Verkoopvoorwaarden 

 
In de webwinkel van ServiceCenterTexel.nl kunt u een keuze maken uit een breed assortiment kwaliteitsproducten. Alles is eenvoudig online, per e-mail of per fax te bestellen onder vermelding bestelling via webwinkel.

Prijzen van de in de webwinkel vermelde artikelen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en de eventuele verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld.

Winkelen

In een overzichtelijke index kunt u alle producten terug vinden die in de winkel verkrijgbaar zijn. Door te klikken op de productgroep van uw keuze krijgt u uitgebreide productinformatie te zien, compleet met afbeelding. Nadat u een keuze heeft gemaakt en het gewenste aantal heeft aangegeven, wordt uw bestelling automatisch in het winkelwagentje geplaatst. U kunt gewoon doorgaan met bestellen of gaan afrekenen bij de kassa van ServiceCenterTexel.nl. Voor de zekerheid ziet u in het betaalscherm nog even alle gegevens van uw bestelling. Heeft u zich vergist, dan kunt u deze alsnog wijzigen.

Voor een goede afhandeling van uw bestelling vragen wij u om uw persoonlijke gegevens, afleveradres en gewenste betalingswijze op deze pagina zo volledig mogelijk in te vullen. Klink op "send" en ServiceCenterTexel.nl gaat voor u aan de slag.

Op dezelfde manier als u uw bestelling geplaatst heeft (online, e-mail of fax), krijgt u een orderbevestiging. ServiceCenterTexel.nl bevestigd uw bestelling en vertelt u wat de verwachte levertijd is.

Mocht het artikel onverhoopt niet voorradig zijn, dan krijgt u dit eveneens te horen. Zodra uw betaling is ontvangen, gaan wij tot levering over. ServiceCenterTexel.nl laat u dit ook even keurig weten, zodat u weet wanneer verzending precies heeft plaatsgevonden.


Aanbiedingen en overeenkomsten

ServiceCenterTexel.nl heeft elke week een product in de aanbieding. Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en is niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een order. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzingen zijn te allen tijde voorbehouden. ServiceCenterTexel.nl heeft het recht om te allen tijde een aanbieding in te trekken. Een overeenkomst tussen u en ServiceCenterTexel.nl komt tot stand wanneer er door u een order is geplaatst via de bestelknop in de winkel, per e-mail, of per fax.


Leverigen en Risico

1. Afhankelijk van het bestelde artikel leveren wij binnen 3 werkdagen, nadat de betaling binnen is. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij u dat meteen laten weten. ServiceCenterTexel.nl vermeldt hierbij ook hoelang de verwachte levertijd bedraagt. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u zonder kosten de bestelling annuleren.

2. De door ServiceCenterTexel.nl opgegeven leveringstermijn is geldend voor de op dat moment geldende omstandigheden en de voorraadgegevens, welke door de leveranciers van ServiceCenterTexel.nl zijn verstrekt.

3. ServiceCenterTexel.nl hanteert een maximale levertijd van 30 dagen. Wanneer de leveringstermiijn van 30 dagen niet gehaald kan worden, wordt de consument hier direct van op de hoogte gebracht. De consument heeft het recht om de overeekomst te ontbinden, wanneer deze zich hier niet in kan vinden. Dit kan middels een e-mail, telefoontje of fax gebeuren. Wanneer de consument akkoord gaat met de dan opgegeven levertijd, is de overeenkomst niet meer te ontbinden.

4. Wanneer de postbode u bij aflevering van de bestelling niet thuis aantreft, krijgt u een briefje in uw brievenbus wanneer het artikel nogmaals wordt aangeboden.
Wanneer u dan ook niet thuis bent, kunt u het zelf ophalen bij het postkantoor. Bij aflevering door een transportbedrijf, wordt er vooraf een afleverdag met u afgesproken. Als u onverhoopt toch niet thuis bent, zullen wij nogmaals een afspraak met u maken. De extra gemaakte kosten voor opslag en/of vervoer moeten wij dan echter wel aan u doorberekenen. ServiceCenterTexel.nl neemt in dat geval zo spoedig mogelijk contact met u op voor een nieuwe afspraak.

Annuleren

U heeft altijd het recht om binnen 7 dagen, na plaatsing van de order, de overeenkomst tussen u en ServiceCenterTexel.nl te ontbinden, zonder opgave van redenen. U moet deze annulering via e-mail of fax doorgeven. Denk er aan dat u dit binnen 7 dagen doet! Heeft u het artikel inmiddels al ontvangen, dan dient u er zelf zorg voor te dragen dat het product (ongeopend) op het door ServiceCenterTexel.nl opgegeven adres retour komt. De kosten voor frankeren, verzekeren en retourzending dient u voor uw eigen rekening te nemen.

Om het retourgezonden product in ontvangst te kunnen nemen en over te gaan tot creditering, moet het product 100% verkoopwaardig zijn en in ongeschonden toestand aangeboden worden. Verder dienen alle originele documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal bijgevoegd te worden bij de retourzending. Het artikel mag dus ook nog niet uitgepakt zijn! Na ontvangst en goedkeuring worden binnen 14 dagen, na de ontvangstdatum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetaald.


Garantie

Alle producten worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie. Dit is minimaal een jaar! Voor service, garantie, technisch advies en onderdelen kunt u bellen naar ons telefoonnummer. Vergeet u niet dit ook even te melden bij ServiceCenterTexel.nl, via e-mail?

Zo kunnen wij het verloop van de afhandeling volgen en zonodig actie ondernemen richting leverancier of fabrikant, wanneer het bijvoorbeeld niet goed gaat of te lang duurt. De garantie is alleen geldig wanneer dit fabricage- en/of materiaalfouten betreft. Indien het product dit toelaat, zulllen wij u op onze kosten een vervangend onderdeel toesturen. Bij producten of garantiegevallen waarbij dit niet opgaat, overlegt ServiceCenterTexel.nl met u hoe en wanneer het product kan worden opgehaald (dit vanaf buiten Texel).

Een product dat gerepareerd moet worden, kunt u deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar ServiceCenterTexel.nl verzenden (dit vanaf buiten Texel). Alvorens het te versturen dient u ons hiervan op de hoogte te stellen! Wanneer deze reparatie onder de garantiebepalingen valt, sturen wij uw product na reparatie zonder bijkomende kosten terug. Wanneer uw product kapot gaat buiten de garantieperiode, kunnen wij voor u, in overleg, een passende oplossing zoeken. Op Texel rijd onze eigen servicemonteur. Voor garantieafhandelingen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


Respect voor uw persoonlijke gegevens

1. ServiceCenterTexel.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door ServiceCenterTexel.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument (u) is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen NOOIT aan derden verstrekt worden.

2. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument (u) invult in het formulier wanneer er een product bestelt wordt. Wanneer u (de consument) heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen bij ServiceCenterTexel.nl verleent u uitdrukkelijke toestemming aan ServiceCenterTexel.nl voor het doen van aan u (de consument) persoonlijk gerichte aanbiedingen.

3. Indien u (de consument) geen prijs stelt op het door of namens ServiceCenterTexel.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u (de consument) dit schriftelijk aan ServiceCenterTexel.nl laten weten. ServiceCenterTexel.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens dan onmiddelijk (doen) stopzetten.

4. U (de consument) kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk verzoek hiertoe aan ServiceCenterTexel.nl te richten. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij ServiceCenterTexel.nl aanwezige persoonsgegevens.


Betalingen

Bij ServiceCenterTexel.nl is een manier van betaling mogelijk:

Overmaken
Vooraf overmaken op bankrekeing 36.25.13.538 Rabo Texel.
Vooruit betalen is verreweg de snelste en veiligste manier.
Vergeet niet uw naam en adress bij de betaling te vermelden! Na ontvangst van uw betaling gaat ServiceCenterTexel.nl zo spoedig mogelijk over tot verzending van uw bestelling.

Verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en de eventuele verwijderingsbijdrage.Op Texel leveren wij niet franco, voor de rest van Nederland berekenen wij het geldige TPG Post cq DHL tarief.

Verwijderingsbijdrage

Bij aankoop van apparaten zoals wasmachines en televiesietoestellen wordt van u sinds 1 januari 1999 een verwijderingsbijdrage gevraagd. Sinds 1 april 2000 zijn er enkele productgroepen bijgekomen, waarvoor deze bijdrage eveneens betaald moeten worden. Een overzicht staat in ons menu.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer van de Nederlandse Vereniging verwijdering Metalelektro Producten (NVMP). Dit nummer is: 0800 0242002. Of raadpleeg de website van NVMP: http://www.NVMP.nl

Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen serieus door ServiceCenterTexel.nl in behandeling worden genomen.
U dient een klacht kenbar te maken via e-mail, fax of brief.
ServiceCenterTexel.nl zal binnen tien werkbare dagen de klacht tot U tevredenheid proberen op te lossen, en U hierover schriftelijk (via e-mail, fax, of brief ) berichten.
Als het produkt ondeugdelijk wordt geacht in de zin van art. 7:17 en 18 BW, heeft U het recht uw geld terug te vragen aan de leverancier.

Consumentenafdeling van ServiceCenterTexel.nl

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
Service Center Texel, Hoofdweg 55, 1795 JB De Cocksdorp
E-mail: ServiceCenter@Texel.com
Help Desk en klantenservice zijn bereikbaar:
Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 0 222 311 777
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten !

Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

Op alle overeenkomsten met ServiceCenterTexel.nl gesloten, is Nederlands recht van toepassing.
Indien er een geschil ontstaat tussen U en ServiceCenterTexel.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen U en ServiceCenterTexel.nl, kunt U ServiceCenterTexel.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
 
terug
Service Center Texel voor bijna alles waar een snoer aan zit !Drukfouten, tussentijdse prijswijzigingen en/of afwijkende afbeeldingen voorbehouden !
Bestelhotline: 0 222 311 777
Bestelfaxline: 0 222 311 312


Service | Contact | Winkelwagentje tonen | Home
 
© 2001-2016 Service Center Texel - All rights reserved. All contents are copyright. Version built 0001.007.2016